VIZITKA

Evangeličanska cerkvena
občina Bodonci
Bodonci 6
9265 Bodonci
Slovenija
Tel.: 00 386 2 549 10 06
Fax: 00 386 2 549 12 95
E-mail:eco.bodonci@siol.net

MINI ANKETA

Bodonsko cerkveno občino tvorijo verniki iz

» Glasujem    » Rezultati ankete
E-NOVICE

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

PROJEKTI

Postanite cenjeni donator za večnamensko dvorano v Bodoncih

Idejni načrt dvorane v Bodoncih (ing.arh. Barbka Šušek)

POSTANITE CENJENI DONATOR ZA
1M² ALI VEČ M² VEČNAMENSKE DVORANE V BODONCIH

 

 


Evangeličanska cerkvena občina Bodonci je sklenila, da bo do leta 2013 pristopila h gradnji nadomestnega dvoranskega objekta, po načrtu
arhitektke iz Murske Sobote.

Obstoječa zgradba je iz leta 1925 in je bila leta 1967 v okviru možnosti preurejena iz gospodarskega poslopja v večnamensko dvorano. Obstoječi prostori zaradi dotrajanosti dvoranskega prostora, sanitarij, gretja in servisnih prostorov več ne omogočajo nemotenega delovanja, predvsem v zimskih in jesenskih mesecih.
Vabimo Vas, da nam pomagate pri izgradnji večnamenske dvorane z Vašo cenjeno donacijo, ki je lahko sledeča, ali po Vaši odločitvi:

10 € za 1 m²notranjih ometov,
20 € za 1 m²estriha,
30 € za 1 m² fasade,
50 € za 1 m² talnih ploščic,
ali po Vaši odločitvi.

Številka našega TRR: 02340-0090870371
(odprt pri NLB d.d., Ljubljana)
Evangeličanska cerkvena občina Bodonci; Bodonci 6, 9265 Bodonci

Kot cenjeni donator boste navedeni v publikaciji, ki bo izšla ob svečanem
odprtju zgradbe.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na gsm številkah:
051 325 900 (Simon Sever, duhovnik)
031 570 813  (Zdenka Jelenovec, inšpektorica)

»Dobrota je zlata veriga, ki povezuje človeštvo.«
(Johann Wolfgang Goethe, 1749-1832)

Iskrena hvala za Vašo naklonjenost!

Copyright © ECO Bodonci | production: Creativ, Novi mediji d.o.o. |