VIZITKA

Evangeličanska cerkvena
občina Bodonci
Bodonci 6
9265 Bodonci
Slovenija
Tel.: 00 386 2 549 10 06
Fax: 00 386 2 549 12 95
E-mail:eco.bodonci@siol.net

MINI ANKETA

Bodonsko cerkveno občino tvorijo verniki iz

» Glasujem    » Rezultati ankete
E-NOVICE

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

PROJEKTI

Večnamenska dvorana cerkvene občine

Idejni načrt dvorane v Bodoncih (ing.arh. Barbka Šušek)


Na  izrednem občnem zboru naše cerkvene občine, ki je potekal 9. januarja 2011, smo potrdili sklep, da bo naša cerkvena občina do leta 2013 pristopila h gradnji nadomestnega dvoranskega objekta, po načrtu gospe ing. arh. Barbke Šušek iz Murske Sobote.

Obstoječa zgradba je iz leta 1925 in je bila leta 1967 v okviru možnosti preurejena iz gospodarskega poslopja v večnamensko dvorano. Obstoječi prostori zaradi dotrajanosti dvoranskega prostora, sanitarij, gretja in servisnih prostorov več ne omogočajo nemotenega delovanja, predvsem v zimskih in jesenskih mesecih.

Primeren dvoranski prostor je nujen za poučevanje verouka, za vaje otroškega pevskega zbora in ženske pevske skupine, za različne sestanke, sprejeme, pogostitve in ostale aktivnosti cerkvene občine.

Smo pred projektom, ki bo Bogu na slavo in čast, nam ljudem, sedanjim in prihodnjim rodovom pa v dobro, v veselje, v ponos, predvsem pa v korist. Smo pred projektom, ki bo pomagal pri širjenju božjega kraljestva med nami.

Dobri Bog naj blagoslovi naše misli in naša prizadevanja.

Copyright © ECO Bodonci | production: Creativ, Novi mediji d.o.o. |