DUHOVNO

Seznam vprašanj pri konfirmacijski božji službi

Seznam vprašanj pri konfirmacijski božji službi
 
1. Kakšno božjo službo imamo sedaj?
Zdaj imamo konfirmacijsko božjo službo.
  
2. Kako deluje Bog pri konfirmacijski božji službi?
Pri konfirmacijski božji službi nas Bog obdari s svojim Svetim duhom, nas s svojo besedo blagoslovi in nas tako v veri utrdi in pokrepi.

3. Kaj pokažemo pri konfirmacijski božji službi?
Pri konfirmacijski božji službi pokažemo kako poznamo osnovni nauk evangeličanske cerkve.

4.   Kaj je podlaga nauka naše evangeličanske cerkve?
Sveto pismo.
 
       5. Kaj je Sveto pismo?
Sveto pismo je knjiga božjega razodetja, vir in merilo naše vere in našega življenja.
 
5. Na koliko delov se deli Sveto pismo?
Sveto pismo se deli na dva dela: na Staro in na Novo zavezo.
 
6. Koliko različnih knjig je v Svetem pismu?
Nekatere izdaje Svetega pisma vsebujejo 66 različnih knjig ali spisov. Nekatere pa 66+9 različnih knjig ali spisov. Ekumenska izdaja vsebuje 66 knjig ali spisov.

7. V kakšnem jeziku je bilo napisano Sveto pismo?
Stara zaveza je bila v hebrejskem, nova pa v grškem jeziku.

8. Kaj vsebuje Stara zaveza?
Stara zaveza vsebuje: Zgodovino Izraelskega ljudstva vse do prihoda Jezusa.

9. Kaj vsebuje Nova zaveza?
Nova zaveza vsebuje delovanje Jezusa Kristusa. Življenje in vero prvih kristjanov ter dela apostolov.

10. Kdo v Svetem pismu k nam govori?
V Svetem pismu k nam govori Bog.

12. Na koliko delov se deli božje sporočilo v Svetem pismu?
Na dva dela: Na zakon in evangelij.

13. Kaj spoznamo iz zakona?
Iz zakona spoznamo božje zahteve in zapovedi.

14. Kaj nam oznanja evangelij?
Evangelij nam oznanja božjo ljubezen do nas ljudi, katero je Bog pokazal po Jezusu Kristusu.

15. Kaj mi verujemo o Bogu, kdo je on?
Bog je stvarnik sveta.

16. Kako je Bog ustvaril svet?
Tega ne vemo, vendar verujemo, da ga je ustvaril Bog.

17. Zakaj je Bog ustvaril človeka?
Zato, da naj bo človek njegov otrok, da naj v svetu živi in izpolnjuje njegovo sveto voljo.


18. Komu se je Bog dal v Stari zavezi spoznati?
Bog se je v Stari zavezi dal spoznati Izraelskemu ljudstvu.

19. Od kod je Bog to ljudstvo izpeljal?
Bog je to ljudstvo izpeljal iz Egipta.

20. Kje se je to ljudstvo naselilo?
Naselilo se je v Palestini, pozneje pa v Izraelu.

21. Kdo je to ljudstvo vodil?
To ljudstvo je vodil Mojzes.

22. Kje je Bog na kratko razodel svojo sveto voljo?
Bog nam je na kratko razodel svojo sveto voljo v 10 zapovedih.

23. Na koliko delov delimo 10 zapovedi?
Deset zapovedi delimo na dva dela.

24. Kaj urejajo prve tri zapovedi  - kaj ostalih sedem?
Prve tri urejajo ljubezen do Boga, ostalih sedem pa do bližnjega.

25. Kako se glasijo božje zapovedi?
 1. Jaz sem Gospod, tvoj Bog, ne imej drugih bogov zraven mene.
 2. Ne imenuj po nemarnem imena Gospoda, svojega Boga.
 3. Posvečuj nedelje in praznike.
 4. Spoštuj očeta in mater, da se ti bo dobro godilo in boš dolgo živel na zemlji.
 5. Ne ubijaj.
 6. Ne prešuštvuj.
 7. Ne kradi.
 8. Ne pričaj po krivem zoper svojega bližnjega.
 9. Ne poželi svojega bližnjega hiše.
10. Ne poželi svojega bližnjega žene, ne hlapca, ne dekle, ne živine sploh ničesar, kar je njegovega.

26. Zakaj nam je Bog dal svoje zapovedi?
Bog nam je dal svoje zapovedi zato, da bi se po njih ravnali in živeli.

27. Ali smo Bogu vedno poslušni in živimo vedno po njegovih besedah?
Bogu nismo vedno poslušni in ne živimo vedno po njegovih besedah.

28. Če Bogu nismo poslušni, kaj naredimo takrat?
Takrat naredimo greh.

29. Kaj je greh?
Greh je neposlušnost Bogu in neizpolnjevanje božjih zapovedi.

30. Od koga nas loči greh?
Greh nas loči od vere v Boga in ljubezni do bližnjega.

31. Nas Bog zaradi grehov kaznuje?
Bog na zaradi naših grehov ne kaznuje.

32. Kje je Bog pokazal, da nas zaradi naših grehov ne kaznuje?
Bog je to pokazal Jezusu Kristusu.

33. Katere knjige največ govorijo o Jezusu?
O Jezusu največ govorijo evangeliji.

34. Koliko je evangelijev in katera so njihova imena?
Evangeliji so štirje, njihova imena so: Matej, Marko, Luka in Janez.

35. Na koliko skupin bi na podlagi evangelijev razdelili Jezusovo življenjsko pot?
Na 9 skupin.

36. Katere so te skupine?
Jezusova mladost, začetek Jezusovega delovanja, Jezusova dela ljubezni, Jezusovi čudeži, njegov nauk, Jezusova pot v Jeruzalem, Jezusovo trpljenje in smrt, Jezusovo vstajanje, navzočnost Jezusovega duha v Cerkvi.

37. Kaj je Jezus s svojim življenjem pokazal kdo je on?
Pokazal je, da je resničen človek.

38. Zakaj je Jezus bil resničen človek?
Zato, ker je živel po božji volji in je bil Bogu poslušen.

39. Zakaj je Jezus brat vsem ljudem?
Zato, ker je v vsakem človeku videl božje stvarjenje, ki potrebujejo pomoč in mu je to
pomoč tudi izkazal.

40. Kaj je središče Jezusovega nauka?
Ljubi gospoda svojega Boga in svojega bližnjega kakor samega sebe.

41. Kaj torej Jezus od nas želi?
Naj ljubimo Boga in bližnjega kakor samega sebe.

42. Jezus nas ni samo učil, ampak se je na križu žrtvoval, kdo je on za nas?
Jezus je za nas odrešitelj ali rešitelj.

43. Od česa nas je odrešil?
Jezus nas je odrešil od greha.

44. S čim nas je odrešil?
Odrešil nas je s smrtjo na križu.

45. Zakaj nas je odrešil?
Zato, da bomo njegova last, da bomo njegovo delo ljubezni za človeka nadaljevali in da bomo z njim nekoč v večnosti živeli.

46. Kaj nam je Jezus pripravil s svojim vstajenjem?
S svojim vstajenjem nam je pripravil večno življenje.

47. Kdaj smo mi postali Jezusova last – njegovi učenci?
S Svetim krstom.

48. Kaj je Sveti krst?
Sveti krst je z božjo besedo določen zakrament, kjer se otrok ali odrasel človek z vodo okrsti.

 

49. Kdo je nastavil Sveti krst?
Sveti krst je nastavil Jezus Kristus s svojim krstom in z besedami: »Pojdite torej in pridobivajte mi za učence vse narode, krstite jih v ime Očeta in Sina in Svetega duha«.

50. Kaj je dar Svetega krsta?
Dar svetega krsta je, da postanemo božji otroci, da smo deležni odpuščanja grehov in večnega življenja.

51. Na kaj nas obvezuje Sveti krst?
Sveti krst nas obvezuje, da se vsak dan moramo odločiti za življenje po božji volji.

52. Ali brez božje pomoči verujemo in se odločimo za življenje z Bogom?
Ne moremo.

53. Kako nam Bog pomaga, da lahko verujemo in živimo krščansko življenje?
Bog nam pomaga s svojim Svetim duhom.

54. Kdo je Sveti duh?
Sveti duh je božja moč, po kateri nas Bog posvečuje.

55. Kakšno delo opravlja Bog s svojim Svetim duhom?
Bog nas s svojim Svetim duhom posvečuje.

56. Kje opravlja Bog to delo – posvečenje?
Med ljudmi, ki tvorijo cerkev.

57. Kdo je nastavil cerkev in kdaj?
Prva krščanska cerkev je nastala med leti 30 in 40 po Kristusovi smrti, nastavili so jo apostoli – Jezusovi učenci.

58. Kaj je cerkev?
Cerkev je skupnost vernih, kjer se evangelij čisto oznanja in kjer se zakramenti pravilno podeljujejo.

59. Kako se imenuje naša cerkev?
Naša cerkev se imenuje evangeličanska cerkev augsburške veroizpovedi.

60. Zakaj se naša cerkev imenuje evangeličanska?
Zato, ker je glavni temelj njenega nauka evangelij Jezusa Kristusa, ki nam oznanja božjo ljubezen, Jezus Kristus pa je njen edini Gospod.

61. Zakaj se imenuje »Augsburške veroizpovedi«?
Zato, ker so veroizpovedni spisi, imenovani »CONFESSIO AUGUSTANA« bili leta 1530 v Augsburgu javno prebrani. V teh spisih je zajet osnovni nauk naše evangeličanske cerkve.
 
62. Kako je Bog v cerkvi navzoč?
Bog je v cerkvi navzoč po svojem Svetem duhu.

63. Kaj je najmanjši del vesoljne krščanske cerkve?
Najmanjši del vesoljnega krščanstva je cerkvena občina.

64. Kaj je cerkvena občina nam?
Cerkvena občina je naš duhovni dom, kjer nas Bog s svojimi darovi obdari.

65. Kaj združuje vse člane cerkvene občine?
Medsebojna ljubezen.

66. Kako se v življenju cerkvene občine čuti medsebojna ljubezen?
Tako, da za eden drugega molimo, da skupno častimo Boga, da skupno uživamo Sveto večerjo, da eden drugemu odpustimo, da v miru živimo, da se čutimo eden za drugega odgovorni in da drug drugemu pomagamo.

67. Kdaj je bila ustanovljena Bodonska gmajna ali cerkvena občina?
Bodonska gmajna je nastala 1792 leta.

68. Kdaj smo mi postali njeni člani?
S Svetim krstom.

69. Kako skrbi cerkvena občina za svoje okrščene člane?
Tako da zanje moli, jim oznanja Božjo besedo, uči jih spoznavati Božjo voljo, jih pripravlja na prvo delitev Svete večerje in jo deli, spremlja svoje člane na poti življenja, pomaga tistim, ki so osamljeni in siromašni ali kakorkoli drugače potrebni pomoči.

70. Kakšne obrede opravlja cerkvena občina?
Konfirmacijo, poroko, pogreb, blagoslovitve in razne ostale božje službe.

71. Kako pokažemo, da smo redni in zvesti člani svoje cerkvene občine?
Tako, da redno sodelujemo pri verskem življenju, da prostovoljno in z veseljem prinašamo svoje prispevke in darove za njeno delovanje in vzdrževanje.

72. Kje je najbolj vidno versko življenje cerkvene občine?
Versko življenje je najbolj vidno pri božji službi.
 
73. Kaj je božja služba?
Božja službe je srečanje vernih, kjer ti Boga skupno častijo, prosijo in sprejemajo božje darove ter poslušajo njegovo sveto besedo.

74. Koliko delov ima božja služba?
Božja služba se deli na dva dela: a) oltarska služba ali liturgija
                                                     b) služba na prižnici
75. Kaj liturgija?
Liturgija je skupna služba duhovnika in vernikov pred oltarjem.

76. Kdaj imamo božje službe?
Ob nedeljah in cerkvenih praznikih, lahko pa kadarkoli.

77. Kako so razporejene nedelje in cerkveni prazniki?
Po redu cerkvenega leta.

78. Kaj je cerkveno leto?
Cerkveno leto je ponavljajoče se praznovanje nedelj in praznikov.

79. Katere praznike praznujemo evangeličani?
Božič, Novo leto, Trije kralji, Veliki petek, Velika noč, Jezusov vnebohod, Binkošti ali Risali in praznik Reformacije.

80. Katero je eno vidnih znamenj naše vere?
Eno izmed vidnih znamenj naše vere je molitev.

81. Zakaj nam je potrebna molitev?
Molitev nam je potrebna, da ostanemo v stalni vezi z Bogom.

82. Kdo nam je zapovedal naj molimo?
Jezus Kristus.

83. Kaj je molitev?
Molitev je vidno znamenje naše vere, prinašanje naše zahvale in prošenj pred Boga in tako naš pogovor z Bogom.

84. Katera je skupna molitev vseh kristjanov?
Gospodova molitev ali Oče naš.

85. Na koliko delov se deli ta molitev?
Na tri dele: Na nagovor, sedem prošenj in zaključek

86. Kaj prosimo Boga v sedmih prošnjah?
V sedmih prošnjah prosimo Boga za njegovo navzočnost in za potrebe vsakdanjega življenja.

87. Katero je še eno vidno znamenje naše vere?
Spoved.

88. Kaj je spoved?
Spoved je tisti del božje službe , kjer priznamo in obžalujemo svoje grehe ter sprejmemo odpuščanje po duhovniku ali drugem verniku kakor od Boga.

89. Zakaj  moramo  pripoznati  svoje grehe?
Zato, ker samo takrat lahko prejmemo odpuščanje.

90. Kakšne spovedi imamo?
Skupno spoved, posamezno ali osebno spoved.

91. Kakšno spoved imamo navadno v naši cerkvi?
Skupno spoved.

92. Kdaj opravimo spoved?
Spoved opravimo pri božji službi in pred Sveto večerjo.

93. Kaj je Kristusova Sveta večerja?
Našega gospoda Jezusa Kristusa pravo telo in prava kri pod podobama kruha in vina, nam kristjanom za jed in pijačo po samem Kristusu postavljena.

94. Kdaj je Jezus nastavil Sveto večerjo in s katerimi besedami?
Naš gospod Jezus Kristus je tisto noč, v kateri je bil izdan vzel kruh, se zahvalil in ga prelomil in ga dal svojim učencem rekoč, vzemite in jejte, to je moje telo, ki se za vas daruje. To delajte v moj spomin. Tako je vzel tudi kelih po večerji in se zahvalil in jim ga dal rekoč: pijte iz njega vsi, ta kelih je nova zaveza v moji krvi, ki se preliva za vas in za mnoge v odpuščanje grehov. To delajte, kolikokrat boste pili v moj spomin.

95. Zakaj moramo večkrat uživati Sveto večerjo?
Zato, da dobimo moč za svoje krščansko življenje.

96. Kje je bila nastavljena prva krščanska cerkev ali gmajna?
Prva krščanska cerkev je bila nastavljena v Jeruzalemu.


97. Kje imamo zdaj vse krščanske cerkve?
Sedaj imamo krščanske cerkve po vsem svetu.

98. Ali je krščanska cerkev ostala enotna ?
Krščanska cerkev je ostala enotna le do četrtega stoletja.

99. Kdaj sta se pravoslavna in katoliška cerkev dokončno ločili ?
Pravoslavna in katoliška cerkev sta se dokončno ločili leta 1054.

100. V katerem stoletju so nastale nove krščanske cerkve?
Nove krščanske cerkve so nastale v 16. stoletju, v dobi reformacije.

101. Zakaj so se te cerkve v času reformacije ločile od katoliške ?
Zato, ker se je katoliška cerkev oddaljila od nauka Svetega pisma.

102. Kateri datum imamo za začetek reformacije ?
Za začetek reformacije imamo 31. oktober 1517

103. Kje je bilo središče reformacije in kdo je bil največji reformator?
Središče reformacije je bilo v Nemčiji, v mestu Wittenberg. Največji reformator je bil Martin Luther.

104. Kakšne cerkev je v času reformacije nastala v Nemčiji ?
V času reformacije je v Nemčiji nastala evangeličanska ali luteranska cerkev.

105. Kdaj so evangeličani dobili svoj skupni nauk ali veroizpovedne spise?
Leta 1530 v Augsburgu.

106. Kdo je hotel zatreti reformacijo ?
Reformacijo je hotela zatreti katoliška cerkev.

107. Kateri kralj je največ pripomogel k temu, da evangeličani v tridesetletni vojni niso bili premagani?
Švedski kralj Gustav Adolf.

108. Katero pesem je pel s svojimi vojaki ?
S svojimi vojaki je pel pesem »Ne obupaj čreda mala«.

109. Kdaj je bila tridesetletna verska vojna in kje je bil sklenjen mir ?
Tridesetletne vojna je bila med leti 1618 do 1648.  Mir je bil sklenjen v Westfaliji.

110. Kje je bilo drugo središče reformacije ?
Drugo središče reformacije je bilo v Švici.

111. Kdo sta bila tam glavna reformatorja ?
V Švici sta bila glavna reformatorja Ulrich Zwingli in Janez Kalvin.

112. Kakšna protestantska cerkev je nastala v Švici ?
V Švici je nastala reformirana ali kalvinska cerkev.

113. Kdo je bil glavni reformator na Slovenskem ?
Glavni reformator na Slovenskem je bil Primož Trubar.

 

114. Kaj je Primož Trubar dal svojemu slovenskemu narodu ?
Prvo slovensko knjigo Mali katekizem in slovenski Abecednik. Napisal pa je še 30 ostalih knjig in spisov.

115. Kdaj smo Slovenci dobili celotno Sveto pismo  in kdo ga je prevedel ?
Leta 1584, prevedel ga je Jurij Dalmatin.

116. Kako dolgo je v času reformacije obstajala evangeličanska cerkev ?
Do leta 1732.

117. Kje in kdaj se je evangeličansko ponovno razširilo ?
V Prekmurju leta 1781.

118. Kdo je k temu največ pripomogel ?
Evangeličanski duhovniki.

119. Kateri evangeličanski duhovnik in pisec je bil največji in kaj je prevedel v prekmurščino ?
Štefan Küzmič, doma iz Strukovec. V prekmurščino je prevedel Novo zavezo leta 1771.

120. Koliko nas je evangeličanov na Slovenskem?
Na slovenskem nas je okrog 15.000 evangeličanov

121. Koliko je evangeličanov na vsem svetu?
Okrog 70 milijonov.

122. Katere velike krščanske cerkve obstajajo?
Pravoslovna, rimo-katoliška, evangeličanska, reformirana, binkoštna in starokatoliška.

123. V kakšni zvezi so evangeličani med seboj povezani?
V svetovni luteranski zvezi.

124. Kako se imenuje gibanje kjer cerkve in kristjani različnih veroizpovedi med seboj sodelujejo?
Ekumensko gibanje

125. Kaj so to sekte?
Sekte so najmanjše verske občine, ki so se ločile od raznih cerkvah in se imenujejo za božje izbrance.

126. Katera sekta je pri nas na Slovenskem najbolj razširjena?
Jehove priče.

127. Mi živimo med katoliškimi kristjani z njimi nas mnogo povezuje pa vendar obstaja razlika med našo in katoliško cerkvijo?
a) Kaj uči naša cerkev kaj je edino merilo naše vere in življenja?
Sveto pismo.
b) Kaj ima katoliška cerkev razen svetega pisma?
Cerkvene zapovedi, dogme in tradicijo.
c) Koliko zakramentov podeljuje naša cerkev in zakaj?
Naša cerkev podeljuje dva zakramenta: Sveti krst in Sveto večerjo, ker je Jezus samo ta dva nastavil.

d) Koliko zakramentov podeljuje katoliška cerkev?
Katoliška cerkev podeljuje sedem zakramentov: Sveti krst, Sveto večerjo, birmo, spoved, poroko, duhovniško posvečenje in poslednje maziljenje.
e) H komu se molimo evangeličani?
K Bogu.
f) H komu razen Bogu se molijo katoličani?
Katoličani se molijo še  k Mariji in svetnikom.
g) Kaj je glavni del naše božje službe?
Glavni del naše božje službe je pridiga
h) Kaj pa katoliška?
Katoliška maša.
i) Kako deli naša cerkev Sveto večerjo?
V obliki hostije in vina.
j) Kako pa  katoliška?
Večinoma  le v obliki hostije. Vino uživa le duhovnik.
k) Kdo vodi našo cerkev?
Verniki, duhovniki in ostali cerkveni delavci.
l) Kdo vodi katoliško cerkev?
Papež, škofi, kardinali.

128. Kako se moramo obnašati do pripadnikov drugih veroizpovedi?
Tako, da svojo veroizpoved obdržimo, drugo pa spoštujemo.

129. Kaj pripoznate vi pri konfirmacijski božji službi?
Pripoznamo, da verujemo v troedinega Boga in da hočemo biti in ostati zvesti člani naše evangeličanske cerkve.

130. K čemu vas obvezuje konfirmacija?
Na redno branje in poslušanje božje besede , na redno sodelovanje pri verskem življenju gmajne na življenje po božji besedi in na materialno ter duhovno podpiranje cerkvene občine in Cerkve.

131. Kakšne pravice dobite pri konfirmacijski božji službi?
Prvič smo povabljeni k Sveti večerji in jo smemo uživati , smemo biti krstni botri in  smemo sodelovati pri vsem verskem življenju cerkvene občine.

132. Katera svetopisemska beseda je vodilo naše vere in našega krščanskega življenja?
Boga je potrebno bolj poslušati kakor ljudi.

133. Kje moramo pokazati svojo vero – svoje krščanstvo?
Tam, kjer živimo .

134. Kaj je vera?
Vera je močna povezava življenja, zato se ne da v celoti opisati.

135. Kje je na kratko opisano v koga mi verujemo?
V apostolski veroizpovedi.

136. Na koliko delov se deli apostolska veroizpoved?
Na tri dele:
stvarjenje,
odrešenje in
posvečenje.
 

Copyright © ECO Bodonci | production: Creativ, Novi mediji d.o.o. |