VIZITKA

Evangeličanska cerkvena
občina Bodonci
Bodonci 6
9265 Bodonci
Slovenija
Tel.: 00 386 2 549 10 06
Fax: 00 386 2 549 12 95
E-mail:eco.bodonci@siol.net

MINI ANKETA

Bodonsko cerkveno občino tvorijo verniki iz

» Glasujem    » Rezultati ankete
E-NOVICE

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

MAGYAR

A bodóhegyi (Bodonci) evangélikus gyülekezet home page oldala!

 

A gyülekezetről:
A bodóhegyi (Bodonci) gyülekezet már 1792 óta áll fent. Evangélikusok már a reformáció kora óta élnek ezen a területen.

Az első fából épült templom az idilikus bodóhegyi dombon, melyet 1792 junius 12-én, gróf Szapári Péter adott használatba az evangelikusoknak, röviddel a gyülekezet megalakulása után épült és azt használatba is vette. Erről a templomról csak ennyit tudunk, részletesebb írások erről sajnos nem maradtak fent.

A mostani új templom alapköve 1899. április 20.án volt letéve és ez évben az felépitve, amikor azt Gyurácz Ferenc dunántúli püspök
1899 december 10- én azt felavatta és rendeltetésének átadta.

 A templom tervét Daniel Placotta budapesti épitészmérnök készítette.
Az alaprajz hasonló a középkor bazilikákhoz, fő és két mellékhajóval. A belsejét téglából készített bolthajtás diszíti kupolaszerű formában, amely nyolc oszlopon nyúgszik. A külsejét nyolc magas ablak szépíti, a közepén kettéosztva és felül ívszerüen befejezve. A kórus nemcsak az orgona oldalán, hanem a két mellékhajó fölött is van.

A fából készült oltárt Ferencz Kuras regedei asztalosmester készítette. Az oltárképet ( olajfestmény vászonon) , mely Jézust a Getsemáné kertjében ábrázolja, ismeretlen mester készítette, hiszen a képnek nincs névjelölése. A szószék az oltár fölött van.

Az egymanuális orgona kilenc regiszteres, 1872-ben megvéve, véglegesen felújitva 1990-ben.

 A bodóhegyi templom  egyike azoknak a vándorhelyeknek, amelyet szívesen felkeresnek különböző csoportok vagy egyesek, akik felfedezik a „Goricskó” –i vidéki parkot.

A templom vezetéssel és magyarázattal való megtekintése mindig lehető előző bejelentés alapján.

A bodóhegyi gyülekezetet 380 család, ősszesen 1410 személy alkotja és pedig a következő falvakban: Beznovci, Bodonci, Kruplivnik, Motovilci, Poznanovci, Radovci, Skakovci, Strukovci, Vadarci, Zenkovci, Cankova és Topolovci. Az utolsó két faluban  az evangelikusok létszáma kicsi.
A gyülekezet munkássága csupán vallási jellegü. A vasárnapi és az ünnepnapi istentiszteleteken Bodóhegyen kivül istentiszteletek vannak a filiában, Poznanovcin is különböző alkalmakkor. Nem kevésbbé szentelünk figyelmet a gyermekek, a konfirmandusok és fiatalokkal való foglalkoztatásra, oktatásra is.

 Fontos feladatunkhoz tartozik a diakónia, humanitáris munkásságunk. Az evangélikus  szeretetintézmény segitségével (Podpornica) és a helybeli egyházi képviselettel törődünk az idősek és az anyagilag gyengén állók megsegitésével. Különböző alkalmakkor meglátogatjuk őket, anyagilag támogatjuk és szükség szerint meleg étellel látjuk el őket.

 

A gyülekezet képviselői követik a hívek életét olyan alkalomkor is, amikor azok külünböző évfordulókat ünnepelnek mint például ezüst és aranylakodalom alkalmával, konfirmációi  vagy házassági évfordulókkor.
A gyülekezet munkásságában részt vesznek a gyülekezet képviselői, vagyis a prezsbiterek. Azok száma a gyülekezetben harminchat. 
A gyülekezetet a lelkész és a gyülekezeti felügyelő képviseli.

Kontaktus

Copyright © ECO Bodonci | production: Creativ, Novi mediji d.o.o. |