VIZITKA

Evangeličanska cerkvena
občina Bodonci
Bodonci 6
9265 Bodonci
Slovenija
Tel.: 00 386 2 549 10 06
Fax: 00 386 2 549 12 95
E-mail:eco.bodonci@siol.net

MINI ANKETA

Bodonsko cerkveno občino tvorijo verniki iz

» Glasujem    » Rezultati ankete
E-NOVICE

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

NOVICE

Delovno srečanje v Moravskih Toplicah

Utrinek s srečanja

10. 10. 2006

V ponedeljek in torek, 9. in 10. oktobra, je v Moravskih Toplicah potekalo delovno srečanje na temo: "Odnos med državo in cerkvami v spreminjajočem se družbenem okolju." Srečanje, ki je bilo namenjeno predstavnikom cerkva iz Jugovzhodne Evrope, sta organizirala Svetovna luteranska zveza (SLZ) in Evangeličanska Cerkev v Republiki Sloveniji. Udeležili so se ga sekretarka Svetovne luteranske zveze Dr. Eva-Sibylle Vogel-Mfato, duhovnik Dieter Kampen iz Trsta, inšpektorica cerkvene občine iz Osijeka gospa Valašek, pravnica Dr. Monica Vlad iz Romunskega mesta Sibiu, opazovalka srečanja iz Švedske cerkve, nemška duhovnica Dr. Annette Leis Peters, škof mag. Geza Erniša in duhovnika Simona Prosič-Filip (Gornji Slaveči) ter Simon Sever (Bodonci), vsi iz Evangeličanske Cerkve v Republiki Sloveniji. Referati iz držav udeleženk so pokazali, da si manjšinske evangeličanske cerkve želijo plodnega sodelovanja z državo in to v dobro vseh, ne glede na versko ali svetovnonazorsko prepričanje. To sodelovanje mora krasiti duh enakopravnosti, strpnosti, upoštevanja svobode vesti, odločanja in ostalih obče človeških vrednot. Pri dialogu se omenjene cerkve zavzemajo biti produktivno-kritične, v smislu svoje socialne usmeritve ter poskušajo s svojim »glasom« prispevati k humanejšemu, lepšemu in polnejšemu sobivanju vseh državljank in državljanov.

 

Sekretarka SLZ Vogel-Mfato in duhovnik Kampen

Škof Erniša in sekretarka SLZ Vogel-Mfato

Copyright © ECO Bodonci | production: Creativ, Novi mediji d.o.o. |