VIZITKA

Evangeličanska cerkvena
občina Bodonci
Bodonci 6
9265 Bodonci
Slovenija
Tel.: 00 386 2 549 10 06
Fax: 00 386 2 549 12 95
E-mail:eco.bodonci@siol.net

MINI ANKETA

Bodonsko cerkveno občino tvorijo verniki iz

» Glasujem    » Rezultati ankete
E-NOVICE

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

NOVICE

Božična pridiga (Prenos RTV Slovenija)

26. 12. 2008

Svetopisemsko besedilo, namenjeno božični pridigi, je zapisano v Titovem pismu, v 3. poglavju, sledeče:
»Ko pa sta se pojavili dobrota in človekoljubnost Boga, našega odrešenika, nas je rešil, a ne zaradi del pravičnosti, ki bi jih storili mi, marveč po svojem usmiljenju, s kopeljo prerojenja in prenovitve po Svetem Duhu. Tega je po našem odrešeniku Jezusu Kristusu obilno izlil na nas, da bi opravičeni po njegovi milosti, postali dediči večnega življenja, v katero upamo.
Zanesljiva je ta beseda. Zato hočem, da nenehno poudarjaš, naj si tisti, ki verujejo v Boga, prizadevajo, da se bodo posvečali dobrim delom. To je dobro in ljudem koristno.« Amen

Zbrano občestvo, sestre in bratje, cenjene gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci!
Vsakokrat ko praznujemo Božič, vsakokrat ko poslušamo božični evangelij in si kličemo v spomin betlehemski dogodek v skromni štalici, se nam v srca naseli nekaj posebnega. Domala vsem pri srcu postane vsaj malo topleje in verjetno bi težko našli človeka, ki ga božični evangelij o Jezusovem rojstvu ne bi nagovoril in tudi vzpodbudil k razmisleku, k praznovanju. božič ljudje dojemamo ter praznujemo različno, vsi vsaj za odtenek drugače. Za nekoga je božič praznik družine, za nekoga praznik miru in ljubezni, vere ter upanja, za nekoga praznik ljudske povezanosti, svetlobe, luči, lepih želja ter voščil – in našteti bi se dalo še marsikaj. Pa vendar, če poskušamo najti skupni imenovalec našega dojemanja in praznovanja – »božič je praznik medčloveških odnosov«.
Kako in zakaj lahko tako povemo?
Nek veren človek je zapisal: Če bi ljudje potrebovali izključno napredek, bi Bog poslal znanstvenika. Če bi potrebovali samo moč in oblast, bi poslal vojskovodjo ali politika. Če bi potrebovali le imetje in denar, bi poslal bogataša. Toda človek je najbolj potreboval ljubezen, dobroto, usmiljenje, odpuščanje in mir, zato je bil človeštvu poslan Odrešenik, da bi ljudi naučil pravilno dojemati Stvarnika in razumeti ter živeti bratsko – sestrsko ljubezen.
Lepa misel je to. Taka misel, ki nas opogumlja in vzpodbuja, da o božičnem evangeliju poglobljeno razmislimo in da se tudi vprašamo, kaj nam, modernim ljudem, pomeni praznik Jezusovega rojstva in kakšno vsebino nam ob tem prinaša za naš čas. Površni in neodgovorni bi ostali, če bi na betlehemski dogodek gledali samo na tak način, kot  je ohranjen v Svetem pismu, brez tega, da bi pogledali na njegovo trajno, nespremenljivo in nedvomno globoko vsebino. Božja beseda ne želi ostati, kot vemo, samo črka, temveč mora in si želi preiti v naša življenja in nas obogatiti. Prispodobno kot je božji sin Jezus prišel med človeštvo, prispodobno kot se je Očetova beseda, kot verujemo kristjani, učlovečila tam, kjer poteka človekova pot.
Jezusova pot se je pričela po izročilu v revščini. Tudi danes, navkljub neštetim različnostim Jezusovega in našega časa, prihaja sporočilo o Jezusu na nek način v revščino drugačnega kova. Ljudje se med sabo mnogo kje odtujujemo in zapiramo eden pred drugim, na mnogih krajih med nami ni ravno doživetega izobilja miru ter medsebojne ljubezni in razumevanja, solidarnosti ter ljudske povezanosti. Na mnogih koncih sveta je še vedno žal dvignjena roka nad sočlovekom, mnogo kje je še vedno vede ali nevede, namerno ali nenamerno povzročeno duševno in telesno trpljenje, zatiranje in omejevanje človekovih pravic ter kratenje dostojanstva. Ni nam potrebno iti daleč, samo ozreti se je potrebno v naša družinska, poklicna in ostala okolja, recimo jim - naš mikro svet.
Jezus se je naprej rodil v puščavo in v poltemo ali temo iskanja smisla življenja. Tudi moderen človek se v vsakdanjem življenju sooča s povedanim. Še posebej tukaj mislimo na naše odraščajoče otroke in mladostnike, ki v iskanju smisla življenja velikokrat  nevede stopijo na stran pota, katera v mladem življenju ustvarjajo še dodatno puščavo, poltemo ali temo – nezadovoljstva, pomanjkanje interesa, nejevolje in večkrat celo umika v svet omame in odvisnosti.
Jezusovo rojstvo je naprej povezano z negotovim in človekovemu bivanju neprijaznim, preprosto povedano - z nelahkim časom.  Človekovemu bivanju ter ustvarjanju ni naklonjen niti naš trenutni čas. Primanjkujejo nam delovna mesta, če so, so mnoga po naših regijah pogosto povezana s podpovprečnimi dohodki. Kjer so ti dostojnejši, sta dnevna spremljevalca naglica in z njo povezan stres. Ljudje sicer imamo toplejša in varnejša bivališča kot jih je imela betlehemska družina nekoč, tudi kvaliteta življenja na splošno se niti približno ne da primerjati s takratnim časom, pa vendar so mnoga  bivališča prenekatere družine  zaradi negotove prihodnosti samo hiše in premalo tudi resnični domovi. Domovi, kjer vlada zdravo ter prijetno družinsko ozračje, kjer bi vladalo  zadovoljstvo in veselje.
Ne bomo nadaljevali v tej smeri, temveč bomo ponovili že izrečeno misel: »Božič je praznik medčloveških odnosov«. In zato nam v luči te misli vsem iskreno želim, da bi nas božično praznovanje kot človeško družino ne glede na verovanje, nazor ali prepričanje prebudilo. Da bi nas kot ljudi, kot človeško družino, še tesneje povezalo in združilo, osvetlilo in opogumilo za prihodnost. Povezalo, združilo, osvetlilo in opogumilo podobno kot nekoč prestrašeno betlehemsko družino, podobno, če želimo, kot se je Stvarnik po Jezusu povezal z nami ljudmi. Iskreno nam želim, da Božič za vse nas ne bi ostal samo zunanji praznik, praznik za oči, temveč da bi se Jezusovo rojstvo zgodilo tudi in predvsem v naši notranjosti.
Še posebej po delovanju dobrega božjega duha in kjer za to obstajajo potrebne moči – tudi ali predvsem po delovanju naših odprtih src, oči, ušes in rok pri vseh trpečih, žalostnih, ostarelih, umirajočih, osamljenih, odtujenih, pozabljenih ter zasvojenih.
V tem duhu nam želim mirno in doživeto praznovanje. Amen

Simon Sever, duhovnik

 

 

 

Copyright © ECO Bodonci | production: Creativ, Novi mediji d.o.o. |