VIZITKA

Evangeličanska cerkvena
občina Bodonci
Bodonci 6
9265 Bodonci
Slovenija
Tel.: 00 386 2 549 10 06
Fax: 00 386 2 549 12 95
E-mail:eco.bodonci@siol.net

MINI ANKETA

Bodonsko cerkveno občino tvorijo verniki iz

» Glasujem    » Rezultati ankete
E-NOVICE

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

NOVICE

Izjava evangeličanske Cerkve v zvezi s proslavo Dneva reformacije

Primož Trubar - zbrana dela

7. 11. 2007

Duhovščina in predsedstvo Evangeličanske cerkve v Republiki Sloveniji sta na svoji posvetovalni seji, dne 7. novembra 2007,  sprejela naslednjo izjavo v zvezi z državno proslavo na predvečer Dneva reformacije v Ljubljani:

1. Prireditelj proslave - državni oz. vladni protokol - je v kulturni spored vključil tudi »tri intervjuje« z zgodovinskimi osebami, katere so delovale v okviru katoliške Cerkve in so bile zaslužne pri prevajanju svetopisemskega besedila v slovenski jezik. Tako so na proslavi »nastopali« : škof Tomaž Hren (1560-1630), Janez Ludvik Schönleben (1618-1681) in Jurij Japelj (1744-1807). Kot četrti intervjuvanec je nastopil evangeličanski duhovnik in prevajalec Svetega pisma (Nove zaveze), Štefan Küzmič (1723-1779).
»Nastop« škofa Hrena je pri mnogih udeležencih proslave, kakor tudi pri gledalcih ob televizijskih sprejemnikih, zbudil nelagodje, ponekod očitek, tihi ali pa tudi glasni protest.

2. Predstavniki evangeličanske Cerkve nimamo ne želje in tudi ne pravice, da bi vplivali na vsebino državne proslave. Zdi pa se nam neprimerno, da se na proslavi, ko se spominjamo oseb, katere so slovenskemu narodu dale prvo slovensko knjigo, slovensko šolstvo, slovensko Cerkev, predvsem pa prebudile slovensko narodno zavest,  v spored vključuje osebo, ki je bila na čelu protireformacijske komisije, ki je z vojaško pomočjo uničila skoraj vse, kar so reformatorji ustvarili; reformatorje  in njihove pristaše pa izgnala, ali nasilno vključila nazaj v katoliško Cerkev. S tem nočemo negirati vloge škofa Hrena in ostalih katoliških mož pri ohranjanju  slovenskega jezika  in deloma  slovenskega naroda.  Ne želimo pa si, da bi tistega, ki je imel vse vzvode, da uniči sadove reformacije, v svojih rokah, in jih je žal zelo veliko, če že ne vseh, tudi uničil, postavljali ob bok reformatorjem.

3. Izjave predsednika koordinacijskega odbora za državne proslave, g. Aleksandra Zorna, med drugimi izjava »Tudi ni potrebno, da bi nam delež kakšnega nastopajočega na odrski predstavitvi merila evangeličanska cerkev«, se nam zdijo pod vsakršnim nivojem, kajti predstavniki evangeličanske Cerkve se nikoli nismo vtikali v vsebino take ali drugačne proslave, če evangeličanska Cerkev ni bila njena organizatorka ali soorganizatorka.

Duhovščina in predsedstvo Cerkve


                                                        Murska Sobota, 7. novembra 2007 

Copyright © ECO Bodonci | production: Creativ, Novi mediji d.o.o. |