VIZITKA

Evangeličanska cerkvena
občina Bodonci
Bodonci 6
9265 Bodonci
Slovenija
Tel.: 00 386 2 549 10 06
Fax: 00 386 2 549 12 95
E-mail:eco.bodonci@siol.net

MINI ANKETA

Bodonsko cerkveno občino tvorijo verniki iz

» Glasujem    » Rezultati ankete
E-NOVICE

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

NOVICE

Evangeličanski koledar 2007

Ovitek Evangeličanskega koledarja 2007

16. 01. 2007

Vračanje k temeljem in aktualnim vprašanjem je temeljno vodilo Evangeličanskega koledarja za leto 2007, ki je izšel na 300 straneh. V njem se evangeličanom posreduje biblično vodilo ter predstavlja različne zanimive in aktualne teme, o katerih se sprašujemo ali bi se morali vprašati. Iz kronologije dela Evangeličanske cerkve in cerkvenih občin pa spoznamo širok spekter aktivnosti in razsežnosti njihovega dela.
Ludvik Jošar v kratkem svobodnem orisu Značilnosti protestantske teologije predstavi osnovne značilnosti evangeličanske ali protestantske teologije. V naslednjem prispevku isti avtor opozori, da smo Slovenci narod v konfliktu, kar je dediščina preteklosti, in da je treba klicati k narodni spravi in sobivanju, kjer noben človek, nobena skupnost ne bo odrinjena.
Pomemben je prispevek Vilija Kerčmarja o Martinu Luthru ob njegovi 460. obletnici smrti, o katerem prav gotovo premalo vemo. Luther je bil človek, ki se je odzival na vprašanja in probleme svojega časa. Z enako vnemo kot z vprašanji cerkve se je ukvarjal z vprašanji politike, sociale, šolstva, glasbe in umetnosti življenja. Zgovoren je odlomek, ko pravi: "Ne čutim se nič krivega, zato se tudi ne bojim nobene kazni. Sem poln veselja in miru in čudi me, da se moje izpodbijanje zdi tako veliko pri tolikih korenjaških ljudeh."
Cerkve kot vidne in nevidne ustanove se loti Jana Kerčmar ml., kjer pravi, da bi se morali bolj zavedati, da je kljub razdeljenosti na več konfesij krščanstvo enotno v eni in najpomembnejši stvari Jezusu Kristusu. Cvetka Hedžet Tóth obravnava odnos dveh nemških filozofov Arthurja Schopenhauerja in 50 let mlajšega Friedicha Nietzscheja. Oba sta bila protestanta in sta imela zelo kritičen odnos do krščanstva svoje dobe.
Zdenka Jelenovec se je lotila glasbe v času reformacije na Slovenskem. Ko se je namreč v 16. stoletju začel slovenski narod oblikovati kot narod s svojim jezikom, svojo kulturo in šolstvom, se je začelo tudi glasbeno življenje v domačem jeziku. Pri protestantih je bilo zelo priljubljeno tudi petje, zato so začeli objavljati pesmarice, ki so vsebovale melodije, uvedli so enoglasno petje, kar je pomenilo, da pojejo vsi verniki.
Čudeži so ena od posebnosti svetega pisma in s tem se v svojem prispevku ukvarja Vili Kerčmar. Dotakne se čudeža nastanka sveta, kaj je življenje, od kod prihaja in kam se vrača "Tehnika in znanost sta veliko stvari razkrila, še vedno pa ostaja nerazvozlana marsikatera skrivnost. Ena takih je tudi resničnost Boga," pravi. Aleksander Balažic v svojem prispevku pritrjuje, da ima deset božjih zapovedi veljavo tudi danes. Vendar se njihov pomen s časom spreminja. Ena od takih je "spoštuj očeta in mater", dejstvo pa je, da je danes dovoljen ugovor otrok in da starši ne morejo več uveljavljati svoje gole avtoritete.
Objavljenih pa je tudi nekaj nagovorov ob različnih priložnostih, praznikih, priključitvi Prekmurja Sloveniji, reformaciji in drugem. Zanimivo, da med njimi ni odločnega in lahko bi rekli reformatorskega govora nekdanjega predsednika države Milana Kučana. V zborniku je objavljenih še nekaj zanimivih prispevkov, kot so skrunitev nedelje, konflikti v življenju kristjana, zakonskem življenju, kaj pomeni Jezus in nekaj zanimivih zgodb.

A. Nana Rituper Rodež (Vestnik)

Cena Evangeličanskega koledarja 2007 je 11 € + poštnina.
Naročila s pripisanim naslovom na: eco.bodonci@siol.net

Copyright © ECO Bodonci | production: Creativ, Novi mediji d.o.o. |