VIZITKA

Evangeličanska cerkvena
občina Bodonci
Bodonci 6
9265 Bodonci
Slovenija
Tel.: 00 386 2 549 10 06
Fax: 00 386 2 549 12 95
E-mail:eco.bodonci@siol.net

MINI ANKETA

Bodonsko cerkveno občino tvorijo verniki iz

» Glasujem    » Rezultati ankete
E-NOVICE

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

DEJAVNOSTI

Verouk in konfirmacija

Osnovno spoznavanje vere in življenja se v naši cerkveni občini odvija v okviru verouka, ki ga otroci obiskujejo od prvega razreda osnovne šole naprej. Vsako leto imamo v cerkveni občini 5 veroučnih skupin ter konfirmacijsko skupino. Slednja je osredotočena na temeljitejše spoznavanje vere, učenje in življenje evangeličanske Cerkve in ima svoj vrhunec v obredu konfirmacije.
Pri njem mladi v starosti od 13 do 14 let pred zbranim občestvom pokažejo poznavanje osnovnega nauka evangeličanske Cerkve in na podlagi svoje obljube postanejo polnopravni člani cerkvene občine.
Slavnostni obred konfirmacije je v naši cerkveni občini vedno na prvo nedeljo v mesecu avgustu.

 

 

Copyright © ECO Bodonci | production: Creativ, Novi mediji d.o.o. |