VIZITKA

Evangeličanska cerkvena
občina Bodonci
Bodonci 6
9265 Bodonci
Slovenija
Tel.: 00 386 2 549 10 06
Fax: 00 386 2 549 12 95
E-mail:eco.bodonci@siol.net

MINI ANKETA

Bodonsko cerkveno občino tvorijo verniki iz

» Glasujem    » Rezultati ankete
E-NOVICE

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

POGLED V SEDANJOST

Pogled v sedanjost

Bodonsko cerkveno občino tvori 380 družin in posameznikov, skupaj 1410 članov  (podatek je iz leta 2005), v sledečih naseljih: Beznovci, Bodonci, Kruplivnik, Motovilci, Poznanovci, Radovci, Skakovci, Strukovci, Vadarci, Zenkovci, Cankova in Topolovci. V slednjih dveh živi le manjše  število evangeličanov.

Delovanje cerkvene občine je izrazito verskega značaja. Razen nedeljskih in prazničnih božjih služb v Bodoncih in v filiali Poznanovci,  posvečamo nič manjšo skrb še delu z otroki, veroukarji in konfirmandi ter mladino.

Dejavni smo tudi na diakonično – humanitarnem področju. Ob pomoči Evangeličanske humanitarne organizacije – »Podpornica« (s sedežem v Murski Soboti) ter svojega cerkvenega odbora skrbimo za ostarele in socialno šibkejše člane cerkvene občine. Priložnostno jih obiskujemo, jim finančno pomagamo v obliki enkratne pomoči in jim vsakodnevno priskrbimo topel obrok.

Cerkvena občina spremlja in obeleži tudi takšne dogodke svojih članov, kot so okrogli in vmesni življenjski jubileji, srebrna in zlata konfirmacija ter srebrna in zlata poroka.

Pri upravljanju cerkvene občine sodeluje cerkveni odbor ali prezbiterij, ki šteje 36 članic in članov, zastopata pa jo duhovnik in inšpektorica.

Copyright © ECO Bodonci | production: Creativ, Novi mediji d.o.o. |