VIZITKA

Evangeličanska cerkvena
občina Bodonci
Bodonci 6
9265 Bodonci
Slovenija
Tel.: 00 386 2 549 10 06
Fax: 00 386 2 549 12 95
E-mail:eco.bodonci@siol.net

MINI ANKETA

Bodonsko cerkveno občino tvorijo verniki iz

» Glasujem    » Rezultati ankete
E-NOVICE

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

ZGODOVINA

Pomembnejši datumi

Zvonik

Prva božja služba v Bodoncih je bila 29. julija 1792,  v skednju Mikloša Vlaja. To je tudi natančen datum ustanovitve cerkvene občine, izvolitve prvega duhovnika (Štefan Smodiš) in datum začetka vodenja matičnih knjig (krstne, poročne in mrliške).

Blagoslovitev druge (zidane) cerkve je bila 30. novembra 1800. Prva cerkev, ki je bila iz lesa, je bila zgrajena kmalu po ustanovitvi cerkvene občine. Zapisov o teh dogodkih ni.

Temeljni kamen sedanje cerkve je bil položen 20. aprila 1899. Načrt zanjo je izdelal arhitekt Daniel Placotta iz Budimpešte. Cerkev je bila blagoslovljena in predana svojemu namenu 10. decembra 1899. Blagoslovil jo je prekodonavski škof Ferenc Gyurátz.

Mehanske 8-registrske orgle je cerkvena občina priskrbela leta 1872, dokončno pa obnovila leta 1990.

Od treh zvonov sta bila večja (810 kg in 400 kg)  nabavljena leta 1923, manjši (200 kg) pa leta 1873.

Posodo za Sveto večerjo je cerkvena občina kupila leta 1907,  z darovi evangeličanov, ki živijo v Združenih državah Amerike,  izhajajo pa  iz naše  cerkvene občine.

Prvo šolsko poslopje  v Bodoncih je bilo zgrajeno leta 1822 (evangeličanska šola je drugače delovala od leta 1792), drugo leta 1856, tretje pa leta 1892.

Prvo župnišče (leseno) je bilo zgrajeno leta 1818, drugo leta 1869, sedanje pa leta 1965.

V takrat svojih filialah (Strukovci in Gornji Slaveči) je cerkvena občina zgradila leta 1856  kapelico v Strukovcih, leta 1868 pa ustanovila filialo in zgradila tudi enorazredno šolo. V Gornjih Slavečih je bila organizirana filiala leta 1874, skupaj z enorazredno šolo. 1. januarja 1919 je gornje-slavečka filiala postala samostojna cerkvena občina.

19. septembra 1971 je bil v naselju Motovilci blagoslovljen nov zvonik.

4. julija 1988 je bila v naselju Poznanovci preurejena kapelica ob pokopališču  v bogoslužni prostor,  zadnjič pa je bila v celoti renovirana jeseni 2005.

Orgle

Matična knjiga

Copyright © ECO Bodonci | production: Creativ, Novi mediji d.o.o. |