VIZITKA

Evangeličanska cerkvena
občina Bodonci
Bodonci 6
9265 Bodonci
Slovenija
Tel.: 00 386 2 549 10 06
Fax: 00 386 2 549 12 95
E-mail:eco.bodonci@siol.net

MINI ANKETA

Bodonsko cerkveno občino tvorijo verniki iz

» Glasujem    » Rezultati ankete
E-NOVICE

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

ZGODOVINA

Doba organiziranja in samostojnosti

V času protireformacije, med leti 1672 in 1732,  se je evangeličanski živelj na območju bodonske cerkvene občine nekoliko zmanjšal, vendar že leta 1792 beležimo ustanovitev samostojne cerkvene občine. V letu ustanovitve je k njej spadalo 23 naselij: ves severozahodni del Goričkega in Ravenskega, s skupaj 260 družinami in 1754 člani.

Pred ustanovitvijo samostojne cerkvene občine so bili evangeličani s tega območja  vključeni v puconsko in križevsko cerkveno občino, ki sta nastali leta 1783. Vzrok za ponovno organizacijo evangeličanov je bila delna verska svoboda, ki jo je s tolerančnim ediktom leta 1781 omogočil avstrijski cesar Jožef II.

Copyright © ECO Bodonci | production: Creativ, Novi mediji d.o.o. |