VIZITKA

Evangeličanska cerkvena
občina Bodonci
Bodonci 6
9265 Bodonci
Slovenija
Tel.: 00 386 2 549 10 06
Fax: 00 386 2 549 12 95
E-mail:eco.bodonci@siol.net

MINI ANKETA

Bodonsko cerkveno občino tvorijo verniki iz

» Glasujem    » Rezultati ankete
E-NOVICE

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

ZGODOVINA

Začetki

Bodonska cerkvena občina obstaja od leta 1792, evangeličani pa so na tem področju živeli že od časa reformacije.

Na življenje slovenskega, pa tudi drugega življa na Goričkem in deloma Ravenskem, je imela velik vpliv »gospoščina in graščina« v sedanjem naselju Grad na Goričkem – nekoč imenovano Gornja Lendava. Ta kraj je eden izmed najstarejših med Muro in Rabo, saj se omenja že leta 1208. V letih med 1592 in 1672 je v tem kraju obstajala evangeličanska cerkvena občina.

O tem pričajo  zapisi o prvi protestantski vizitaciji na slovenskem narodnostnem področju Ogrske, ki so ga leta 1627 opravili István Letenyei iz Cseprega, Mihael Zvonarics iz Nagy Czenka in domačin Janez Terboč od Grada. Iz zapisnika,  katerega prepis hrani Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota je razvidno, da so k takratni cerkveni občini v Gornji Lendavi spadali tudi evangeličani iz Bodoncev in okolice. V naselju Bodonci (prvič omenjeno leta 1365), je bila podružnica takratne Gornje Lendave,  z nazivom »Sveti Lenart«.

Copyright © ECO Bodonci | production: Creativ, Novi mediji d.o.o. |